تبلیغات
ساخت تولید - ماشین های خانكشی Broaching

تنظیم :حسین رفیع بخش

خانكشی نوعی عملیات براده برداری تولیدی و فرآیندی منحصربه فرد با كارایی بسیار

 با لا است كه برایایجاد سطوح تخت، شیارها، هزارخاری وسطوح فرم دار دیگر بر روی

 قطعات می باشد و در صورتی كهقطعه ای به این عملیات نیاز داشته باشد می باید پس از تراشكاری و فرزكاری های لازم قطعه را باز و برروی دستگاه

 خانكشی بست.

  

حجم فایل:6.7 مگابایت

لینک دانلود