تبلیغات
ساخت تولید - تست های غیر مخرب

انواع تست های غیر مخربq.c welding

 


http://ifile.it/j96x3uh/Q.C%20Welding.pdf

 

بازرسی چشمی جوش

 

بازرسی چشمی جوش

بر گرفته شده از استاندارد ANSI/AWS B1.11 - 88

مترجم: محمد رضا زاده